Ajankohtaista

Työelämä koronan jälkeen

25.6.2020

Vuosi 2020 tullaan muistamaan koronapandemiasta ja siitä, mitkä vaikutukset sillä oli yhteiskuntaan, talouteen ja yksilöihin. Vaikutukset heijastuvat myös työpaikoille. Radikaalisti muuttuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet niin työntekemiseen kuin uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Mikä muuttuu ja mitä jää? Mikä tulee olemaan toimitilojen rooli tulevaisuudessa?
Työelämää koronan jälkeen | eQ

Kuva: eQ Varainhoito Oy

Työympäristöt ovat kuvastaneet yritystä ja sen toimijoita

Jokaisella yrityksellä on omiin tarpeisiin ja kulttuuriin sopivat työympäristöt. Osalla yrityksistä toimistotilat ovat kuvastaneet yrityksen vapaata hierarkiaa, luovaa hulluutta sekä yksilön vastuuta omasta tekemisestä. Heille tunnusomaisia tiloja ovat lounget, hot-desk alueet sekä erilaiset tiimi- ja scrumtilat. Toisenlaisilla yrityksillä työympäristö on kuvastanut työn tekemisen luottamuksellisuutta, työrauhaa ja mahdollisuutta syvään keskittymiseen. Näissä toimistoissa työhuoneet, taukohuoneet ja maisemakonttorit ovat luoneet rungon työn tekemisen tiloille.


Työympäristöt siirtyivät toimistoilta koteihin

Maaliskuun puolivälissä Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki ja elettiin poikkeusoloissa. Tällöin monen työympäristö muuttui kertaheitolla. Erilaiset työskentelyyn tarkoitetut tilat muuttuivat kodin pöydiksi, työtasoiksi, silityslaudoiksi, sohviksi tai sängyiksi.

– Koko Suomi opetteli hetkessä etätyö- ja etäopiskelukulttuurin. Näin tapahtui myös niissä organisaatioissa, joissa etätöitä ei oltu nähty aikaisemmin vaihtoehtona, sanoo Newsecin Head of Corporate Solutions Ville Inkeri.


Suhtautuminen etätöihin tasapuolistuu

Aiemmin etätöitä karsastaneet ovat huomanneet töiden luonnistuvan myös kotioloissa ilman jatkuvaa esimiehen valvontaa. Samaan aikaan etätöitä ihannoineet ovat ehkä huomanneet kaipaavansa kollegoiden seuraa tai omaa tiimiä, kuullakseen mitä ihmisille kuuluu.

– Kun valtaosa toimistotyötä tekevistä ihmisistä on nyt tutustunut etätyön mahdollisuuksiin ja tylsyyteen, uskon eri organisaatioiden suhtautuvan tasapuolisemmin etätöihin tulevaisuudessa, pohtii Ville Inkeri.


Työympäristö muokkaa yrityskulttuuria

Kun työn monipaikkaisuus lisääntyy, etäjohtaminen yleistyy ja yksilöt voivat erkaantua, yrityskulttuurin luominen ja ylläpitäminen tulee vaikeutumaan tai ainakin muuttumaan. Työn monipaikkaisuuden lisääntyessä meillä jokaisella on omat pelisääntömme etätyöskentelyyn.

– Etätyöskentelyssä jokaisella on mahdollisuus luoda omaa työkulttuuria. On mielenkiintoista nähdä, miten se vaikuttaa yhteiseen kulttuuriin tai yhteisiin toimintatapoihin. Mielenkiintoista on myös seurata sitä, miten asioita johdetaan tulevaisuudessa, pohtii Inkeri.

Sosiaalisuus on suuri osa työssä viihtymistä. Hyvinvointia ja motivaatiota ruokkivat älykkäät, hauskat ja ammattitaitoiset kollegat, joiden joukossa tuntee kuuluvansa osaksi jotain isompaa. Sosiaalisen eristäytymisen myötä kollegoiden vaikutus työpäivän kulkuun on paljon pienempi.

– Uskon, että työn ja työympäristön sosiaalisuus sekä yhtenäinen työkulttuuri ovat suurimpia syitä sille, että tulevaisuudessakin töitä tehdään mieluusti yhteisessä toimistoympäristössä, Inkeri summaa.


Toimitilojen saavutettavuus pysyy tärkeänä

Inkeri ei pidä todennäköisenä sitä, että toimitilojen saavutettavuuden tärkeys vähentyisi huomattavasti. Sen sijaan hän uskoo, että yritykset pyrkivät huomioimaan liikkumisen turvallisuuden entistä tarkemmin ja tarjoamaan muita vaihtoehtoja julkiselle liikenteelle. Liikkumistapoja, jotka tarjoavat turvallisen tavan saapua toimistolle esimerkiksi omalla autolla, polkupyörällä tai kävellen. Tämä tarkoittaa toimiston sijaintia hyvien kulkuyhteyksien varrella ja riittävillä parkkipaikoilla varustettuna. Samaan aikaan se voisi lisätä kiinnostusta toimistosijainneille tai vähintään satelliittitoimistolle lähempänä työntekijöitä.

– Hyvä julkisen liikenteen saavutettavuus on silti tärkeä tilanhakukriteeri ja on vaikea uskoa, että se muuttuisi tulevaisuudessakaan, arvioi Inkeri.


Turvallisuus kärkipäässä yritysten arvoasteikossa

Turvallisuus on selvä voittaja vuonna 2020. Turvalliset ja terveelliset tilat lienevät nousseen yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi yritysten arvoasteikossa.

– Tilojen fyysisen turvallisuuden lisäksi uskoisin, että IT-turvallisuuden merkitys kasvaa. Etätyön myötä on jouduttu miettimään ratkaisuja tiedon turvalliseen jakamiseen ja levittämiseen niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin, pohtii Inkeri.

Koronan myötä turvalliseen toimistotyöhön liitetään erityisesti riittävät turvavälit, selkeät toimintaohjeet ja erinomainen hygienia. Tilahakuhankkeissa mietimme asiakkaidemme kanssa, mitä varautuminen tarkoittaa tilamäärän, niiden jaottelun ja pelisääntöjen sekä käyttösääntöjen osalta, sanoo Inkeri.


Vaikutukset selviävät vasta vuosien päässä

Koronavirus on jättänyt merkittävän jäljen yhteiskuntaamme ja osaamme arvioida sen todellisia vaikutuksia vasta vuosien jälkeen. Lopulliset vaikutukset selvinnevät meille vasta silloin, kun virus on hallinnassa.

– Poikkeusolot ovat vahvistaneet yritysten ketteryyttä ja uskoa omiin kykyihinsä. Se on myös antanut rohkeutta tehdä uudistuksia vajavaisella ymmärryksellä kaikista uudistuksen vaikutuksista, sanoo Inkeri.

Ensimmäisiä viitteitä tulevasta toimistomaailmasta tullaan siis saamaan syksyllä, kun etätöistä palataan takaisin toimistoille. Sitä ennen meidän on aika palata hetkeksi sinne tutumpaan etätyöympäristöön, nimittäin kesälaitumille.