Ajankohtaista

Kestävää liiketoimintaa vastuullisilla valinnoilla

9.9.2020

Vihreä sähkö, geoenergia, aurinkosähkö, hiilijanlanjälki, asiakastyytyväisyys ja sertifioinnit ovat tärkeä osa eQ:n vastuullisuutta. Hyvillä valinnoilla ja pitkäjänteisellä kehittämisellä on iso merkitys ja vaikutus ympäristöön sekä kustannuksiin. Näillä luodaan myös arvoa asiakkaille ja sidosryhmille.
eQ Toimitilat | vastuullisuus | artikkeli

Vihreä sähkö pienentää hiilijalanjälkeä merkittävästi 

Uusiutuvaan tuulivoimalla tuotettuun ostosähköön siirtyminen vuoden 2018 alussa toi merkittäviä parannuksia hiilijalanjälkeen. Vihreään sähköön siirtyminen pienentää hiilijalanjälkeä vastaten n. 500 keskivertosuomalaisen kotitalouden tuottamaa hiilijalanjälkeä. Kaikkien uusien toimitilakohteiden sähkö tuotetaan tuulivoimalla.

Uudiskohteissa selvitetään aina geoenergian ja aurinkosähkön käyttömahdollisuus, mutta myös muut ympäristöystävälliset vaihtoehdot ovat mahdollisia. 

– Kuluvan vuoden aikana olemme neuvotelleet isoimpien kaukolämpöyhtiöiden kanssa CO₂-vapaaseen kaukolämpöön siirtymisestä, kertoo kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju. Olemmekin valinneet ensimmäisenä asiakkaana Fortumin täysin hiilivapaan, ilman polttamista tuotetun kaukolämmön kaikkiin Espoon kohteisiimme.


Vuokralaisten asiakastyytyväisyys tärkeää 

eQ haluaa olla asiakkailleen ammattimainen, suoraselkäinen, osaava ja aikaansaava kumppani, ja myös edistää näitä arvoja. Siksi asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti, tulokset käsitellään tarkasti, ja sieltä nousevia asioita, isoja ja pienempiä, kehitetään aktiivisesti.

– Palaute on meille mahdollisuus olla aiempaa parempi. Kiinteistöpäällikkömme tai muu yhteistyökumppanimme hoitaa asian mahdollisimman nopeasti kuntoon. Toisaalta tuloksista näkyvät selvästi vuoden mittaan tekemämme kehitystoimenpiteet positiivisina tulosparannuksina, iloitsee Alaharju.


Kohteiden vastuullisuuden edistäminen on jokapäiväistä työtä

Kaikkien kohteiden kulutuslukemia ja muita raja-arvoja seurataan tarkasti. Mikäli arvot ovat korkeita, selvitetään, millä toimenpiteillä energiankäyttötasoa voidaan alentaa. 

– Meille on tärkeää, että jokainen kohde on perusjärjestelmien ja säätöjen osalta hyvässä kunnossa ja toimii, kuten pitää. Vasta tämän jälkeen voimme etsiä uusia keinoja, joilla voidaan saavuttaa energia- ja kustannussäästöjä, esittelee Alaharju.


Kohti hiilineutraaliutta

Hiilineutraalius tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin eli maaperään, metsiin ja valtameriin. 

– Meillä onkin valmistelussa tiekartta, jossa määritellään hiilineutraaliutta tukevat toimet sekä niiden aikataulu ja tavoitteet, kuvaa Alaharju. 

– GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -vastuullisuusarvioinnin kautta saamamme tulokset auttavat meitä tunnistamaan ja priorisoimaan vastuullisuuteen liittyviä kehityskohteita ja rakentamaan vahvan perustan johdonmukaiselle vastuullisuuden kehittämiselle kiinteistösijoituksissamme, jatkaa Alaharju.

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) puolestaan tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia johtamisen, energian- ja vedenkulutuksen, materiaalien sekä liikenteen osalta. eQ:n kiinteistörahastojen tavoitteena on sertifioida viisi kohdetta molemmista rahastoistaan vuosittain. Sertifioinnin avulla arvioidaan sekä kiinteistön että manageerauksen toimivuutta, tunnistetaan mahdolliset puutteet ja valitaan kehityskohteet.

– eQ:n kiinteistörahastot ovat sitoutuneet kehittämään vastuullisuuttaan jatkuvasti. Haluamme tehdä pitkäaikaisia ja kestäviä ratkaisuja sekä omien prosessien, että kiinteistökohteiden teknisten ominaisuuksien kehittämiseksi, mainitsee Alaharju.


Lisätietoja:
Kimmo Alaharju
Kiinteistöjohtaja
eQ Varainhoito
+358 40 510 6890
kimmo.alaharju@eq.fi