Ajankohtaista

eQ:n kiinteistöt siirtyvät käyttämään vihreää sähköä

22.3.2018

eQ:n kiinteistörahastojen sijoitusstrategiaan kuuluu kiinteistöjen pitkäaikainen omistaminen. Tämä mahdollistaa elinkaariajattelun kiinteistöjen ylläpidossa ja kehittämisessä. Esimerkiksi lämmitysmuoto- ja materiaalivalintoja tehtäessä valitaan kestäviä, ympäristöystävällisiä ratkaisuja.
Tuulivoimalat

Käytännössä ympäristövastuullisuus näkyy eQ:n kiinteistörahastojen kohteissa muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Sekä Liike- että Hoivakiinteistöt-rahastojen omistamissa kohteissa siirryttiin maaliskuussa 2018 käyttämään kiinteistösähkönä uusiutuvista energialähteistä saatavaa vihreää ostosähköä. eQ on valinnut uusiutuvaksi energianlähteeksi tuulivoiman.
  • Liikekiinteistöt-rahaston kolmessa kohteessa hyödynnetään aurinkopaneeleita energian tuotannossa.
  • Geoenergiaa (maalämpöä) hyödynnetään 13 kohteessa. Mahdollisuus geoenergian käyttöön kartoitetaan aina uudishankkeissa. 
  • Breeam (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) ympäristösertifikaatti on myönnetty rahastojen neljälle kohteelle. Sertifiointiprosessi on käynnissä 11 muun kohteen osalta.

– eQ:n kiinteistörahastojen siirtyminen käyttämään vihreää sähköä vähentää hiilijalanjälkeä. Säästö vastaa yli 450 kotitalouden tuottamaa vuotuista hiilijalanjälkeä, kertoo eQ:n kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju .

eQ on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI, The United Nations Principles for Responsible Investment) joulukuussa 2010. 

eQ:n vastuullisen sijoittamisen kulmakivi on kaikkiin sijoitusprosesseihin kiinteäksi osaksi integroitu ESG-prosessi (Environmental, Social, Governance). Ympäristövaikutusten ja sosiaalisen vastuullisuuden sekä yhtiöiden hallintotavan arviointi on keskeinen osa sijoitusprosessia muun taloudellisen analyysin ohessa. Vastuullisuuden toteuttaminen sijoitustoiminnassa on hyvin käytännönläheistä ja osa salkunhoitajan päivittäistä työtä.


Lisätietoja:

Kimmo Alaharju
eQ Varainhoito Oyj
Kiinteistöjohtaja
p. 040 510 6890
kimmo.alaharju(a)eq.fi

Lue aiheesta lisää: eq.fi/uutiset


eQ Varainhoidon kiinteistörahastot ovat kasvaneet vahvasti ja rahastojen kiinteistöomaisuus on jo 1 300 miljoonaa euroa. eQ Varainhoito hallinnoi kahta kiinteistörahastoa eQ Hoivakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt. Kiinteistörahastot omistavat 172 kohdetta joissa on vuokrattavaa pinta-alaa yli 530 000 m2.